Hiển thị tất cả 5 kết quả

  • Thay kính cảm ứng iPhone Xs Max: 1,100,000 Đồng
  • Thay kính cảm ứng iPhone 11: 1,100,000 Đồng
  • Thay kính cảm ứng iPhone 11 Pro Max: 2,050,000 Đồng
  • Thay kính cảm ứng iPhone 12: 2,300,000 Đồng
  • Thay kính cảm ứng iPhone 12 Pro: 2,300,000 Đồng

Sửa Chữa Smartphone

Thay Cảm ứng iPhone X

1.000.000
1.100.000

Sửa Chữa Smartphone

Thay kính cảm ứng iPhone 11

1.100.000

Sửa Chữa Smartphone

Thay kính cảm ứng iPhone 12

2.300.000